Werkgeverschap & Arbeidsmarkt

Om nu en in de toekomst kwalitatief goede en verantwoorde zorg te kunnen leveren, zijn voldoende en goed opgeleide (zorg)professionals nodig. Plezier in het werk en goede samenwerking zijn randvoorwaarden voor het dagelijks leveren van een topprestatie. Logisch dus dat de zorg voor onze medewerkers ook in 2021 veel aandacht kreeg.

CuraMare is een fijne plek om te werken is en dat willen we zo houden. Daartoe lag de focus inzake personeelsbeleid in 2021 op drie pijlers: toeleiden, opleiden en behoud van medewerkers. Het leveren van topprestaties vraagt immers om duurzaam inzetbare medewerkers. Uiteraard zijn daarnaast onverminderd veel inspanningen gedaan om nieuwe medewerkers te werven en op te leiden.

Het effect van COVID-19

In 2021 was wederom een duidelijk effect merkbaar van COVID-19. De ontwikkeling van het verzuim verliep redelijk synchroon met de landelijke COVID-pieken. 

Daarnaast was er overall sprake van gemiddeld een hoger verzuim.Het gemiddeld verzuimpercentage over 2021 bedroeg 6,43 procent (landelijk: 7,29%).

 

CuraMagazine, voor en door medewerkers en vrijwilligers

CuraMagazine, voor en door medewerkers en vrijwilligers

Om de verbinding binnen CuraMare verder te versterken, is in 2021 een personeelsmagazine geïntroduceerd. Hierin wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke verhalen van medewerkers en vrijwilligers, opleiden en ontwikkelen en actuele onderwerpen binnen de zorg en ons werkgebied.

Professionele advisering en ondersteuning

Professionele advisering en ondersteuning

Het verlagen van verzuim vraagt om specifieke aandacht voor arbeidsomstandigheden. De Arbozorg bij CuraMare is het aandachtsveld van een arbo-adviseur, 55 preventiemedewerkers, 2 vertrouwenspersonen en een BedrijfsOpvangTeam. In 2021 bestond het BOT uit 18 leden. De vertrouwenspersonen zijn 15 keer benaderd, waar nodig is doorverwezen naar de bedrijfsmaatschappelijk werker.

Op alle locaties zijn BHV-ontruimers en -ploegleiders aangesteld. Met elkaar zorgen zij voor professionele advisering en ondersteuning van medewerkers bij arbogerelateerde onderwerpen.

RI&E gecertificeerd

De Risicoinventarisatie en -evaluatie is in 2020 vernieuwd en in 2021 gecertificeerd. Dit vormt een mooie basis voor de borging van de arbeidsomstandigheden op de werkvloer!