Voorwoord raad van bestuur/raad van toezicht

Voorwoord raad van bestuur/raad van toezicht

Het was wederom een turbulent jaar, dat grotendeels in het teken stond van corona. Onder hoge werkdruk maakten we in 2021 drie coronagolven door, wat veel vroeg van ons allemaal. Met inzet en compassie konden onze medewerkers en vrijwilligers toch die zorg en ondersteuning blijven leveren, die onmiskenbaar het fundament vormen van onze organisatie. Het was een jaar waarin we mogen hebben laten zien waar CuraMare voor staat.

Naast corona waren er gelukkig ook veel positieve momenten. In april werd Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis vereert met een bezoek van koning Willem-Alexander. In juni ontving locatie Nieuw Rijsenburgh het PDL-keurmerk en verhuisden de bewoners van Geldershof naar onze nieuwe locatie Bestenwaerd in Dirksland. In september werd ‘t Dok Medisch Centrum geopend in Hellevoetsluis.

En er was meer. CuraMare behaalde Qualicor-GOUD en kreeg het predicaat ‘koploper in de digitale zorg’ toegeschreven. Daarnaast bereikte het ziekenhuis een prachtige plek in de Zorgkaart top tien van Nederland.

Met de introductie van CuraFlex werden in de thuis- en ouderenzorg grote stappen gezet op het gebied van gezond roosteren. En als gevolg van de samenwerking met MobileCare kunnen cliënten nu langer thuis wonen mét goede kwaliteit van zorg en warme, persoonlijke aandacht.

Stuk voor stuk bijzondere mijlpalen, gerealiseerd door de grote betrokkenheid en inzet van medewerkers, medisch specialisten, mantelzorgers, vrijwilligers, advies- en medezeggenschapsorganen en de clientenraden. Het zijn prestaties waar we met recht trots op zijn. En die we dus ook graag met u delen in dit verslag van het jaar 2021.

Tot slot: binnen CuraMare worden de diverse identiteiten onderling volledig gerespecteerd. Daarbij weet een groot aantal mensen zich afhankelijk van God. Daarom willen wij namens die mensen dankbaarheid aan God betuigen voor Zijn zegen op en in ons werk.

J.C. Moerland, E. Hoogervorst – van der Meer, M.F.M. Shekary – Moonen
Raad van bestuur CuraMare

R. Jonkers, A.J. van der Heijden, M.J. Verdier, J. Kweekel, P. Kieviet
Raad van toezicht CuraMare