M.F.M. Shekary-Moonen, MD, MHA – medisch lid raad van bestuur

M.F.M. Shekary-Moonen, MD, MHA – medisch lid raad van bestuur

Nevenfuncties:

  • Lid algemeen bestuur Stichting Samenwerkende
  • Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ)
  • Lid algemene vergadering Vereniging
  • Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)
  • Lid dagelijks bestuur Oncologisch netwerk Concord
  • Lid algemene vergadering Spijkenisse Medisch Centrum Coöperatief U.A. (*)

1 De rechtspersonen aangeduid met (*) kwalificeren als verbonden partijen van CuraMare