Over CuraMare

Passende zorg voor iedereen

Zorg leveren op verschillende gebieden, gekenmerkt door een stevige gemeenschapszin: CuraMare is er sterk in. Ook in 2021 leverden ruim 3.000 medewerkers die zorg in diverse vormen en op verschillende locaties. Een korte impressie over een veelzijdige organisatie.

CuraMare biedt ziekenhuiszorg, thuiszorg, verloskundige zorg en ouderenzorg, waaronder kortdurende op herstel gerichte zorg in de vorm van EersteLijns Verblijf (ELV) en Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). Dat leidt tot het leveren van de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats.

Essentiële hoeksteen

CuraMare werkt in een omgeving die zich kenmerkt door een sterke gemeenschapszin. De verbinding van CuraMare met het eiland, de eilanden eromheen en haar bewoners en ondernemers wordt gekoesterd en vormt een essentiële hoeksteen voor de continuïteit van de organisatie.

Onze kernwaarden

  • Deskundigheid
  • Gastvrijheid
  • Compassie
  • Vertrouwen

Onze locaties

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Nieuw Rijsenburgh, Ebbe en Vloed, Bestenwaerd, ‘t Spectrum en De Vliedberg. Het ziekenhuis levert ook zorg vanuit de buitenpoliklinieken Het Nieuwe Weergors, ‘t Dok Medisch Centrum en het Medisch Centrum Brielle. Meer weten?

Ons werkgebied

CuraMare levert zorg op Goeree-Overflakkee, (westelijk) Voorne-Putten en (in mindere mate) de omliggende eilanden.

  • Voor ziekenhuiszorg kunnen patiënten terecht in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis of bij de buitenpoliklinieken in Hellevoetsluis en Brielle.
  • CuraMare Thuiszorg werkt vanuit eigen thuiszorgsteunpunten om (wijk)verpleging, huishoudelijke hulp en individuele begeleiding te bieden aan cliënten thuis.
  • Op de woonzorglocaties; Ebbe en Vloed, Nieuw Rijsenburg, Bestenwaerd en De Vliedberg, bieden we wonen met zorg en verpleging, kortdurende en op herstel gerichte zorg in de vorm van Eerste Lijns Verblijf (ELV) en Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ).
  • CuraMare Behandeling voorziet in paramedische zorg in het ziekenhuis en op alle locaties, waarbij op de locatie Nieuw Rijsenburgh de nadruk ligt op revalidatiezorg.
  • Verloskundige zorg wordt geleverd vanuit het verloskundig centrum CuraVita, dat deelneemt in het integrale samenwerkingsverband Coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee.

Stichtingen

CuraMare werkt vanuit drie stichtingen: Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (VWB), Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee (ZVGO) en Stichting Ondersteunende Diensten CuraMare (SOD).

Ziekenhuiszorg

Ziekenhuiszorg

Voor ziekenhuiszorg kunnen mensen terecht in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en op drie buitenpoli’s. Er is in 2021 organisatiebreed flink ingezet op samenwerking, zowel intern als ook met externe partijen. Natuurlijk stond de kwaliteit van zorg hierbij voorop.

CuraMare biedt ziekenhuiszorg, thuiszorg, verloskundige zorg en ouderenzorg, waaronder kortdurende op herstel gerichte zorg in de vorm van EersteLijns Verblijf (ELV) en Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). Dat leidt tot het leveren van de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats.

Speerpunt in 2021

Speerpunt in 2021

Natuurlijk is het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg elk jaar het belangrijkste speerpunt. Daarnaast zijn er subdoelen waarop Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis zich richt. Zoals in 2020 werd ook in 2021 flink ingezet op samenwerking, onder andere binnen Paulina.nu, CuraMare zelf en met andere regionale ziekenhuizen. Doel van dit alles? De zorg zo effectief, efficiënt en logisch mogelijk aanbieden. Ofwel: de juiste zorg op de juiste plek en op het juiste moment.

Wat we doen, doen we goed

Op de hoofdlocatie van het ziekenhuis in Dirksland zijn voorzieningen voor spoedzorg, kwalitatief volwaardige electieve en chronische medisch specialistische basiszorg, operatieve en verloskundige ingrepen en poliklinische zorg. Zorg wordt tevens geleverd vanuit drie buitenpoliklinieken, waarvan in september 2021’t Dok Medisch Centrum in Hellevoetsluis geopend werd.

Alle zorg wordt geleverd vanuit de ambitie ‘wat we doen, doen we goed’. Dit betekent dat wij binnen ons ziekenhuis uitsluitend behandelingen geven die wij het liefst bovengemiddeld goed kunnen uitvoeren. Voor ingrepen waarvoor dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld een ingreep die veel ervaring vereist en waarvan in ons ziekenhuis slechts een beperkt aanbod bestaat, verwijzen wij patiënten door.

 

Thuis- en Ouderenzorg

Thuis- en Ouderenzorg

Bij de thuis- en ouderenzorg van CuraMare lag in 2021 het accent eveneens nadrukkelijk op constructief samenwerken aan persoonsgerichte zorg. Vanzelfsprekend werd hierbij veel aandacht besteed aan liefdevolle en kwalitatief goede zorg, welzijn en preventie. 

Vanuit negen wijkverplegingsteams biedt CuraMare Thuiszorg hulp in de gemeenten Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle. Die hulp kan worden onderverdeeld in Thuiszorg, Thuismenu en Behandeling. Meer daarover leest u hier. Onder Thuiszorg valt eveneens de medisch specialistische zorg door verpleegkundigen van het Specialistisch Acuut Thuiszorg Team (SPAT).

Overstijgend denken en werken

De samenwerking binnen de thuis- en ouderenzorg van CuraMare vindt plaats op verschillende niveaus. Zo leidde een integrale aanpak van beleid en locatie in 2021 binnen de thuis- en ouderenzorg tot overstijgend denken en werken. En kon binnen CuraMare met name de zorg voor kwetsbare ouderen efficiënter en als maatwerk worden aangeboden.

Samenwerking met VV&T-organisaties resulteerde in de organisatie van acute nazorg, behandeldienst en eenduidig arbeidsmarktbeleid. Op het gebied van geriatrische revalidatiezorg vond een nauwe samenwerking plaats met de Zeeuwse zorgpartners. De efficiëntie van de zorg in de regio kreeg een stevige impuls dankzij de samenwerking binnen Paulina.nu.

 

Stichting Ondersteunende Diensten

Stichting Ondersteunende Diensten

Voor ondersteunende diensten konden CuraMare, Spijkenisse Medisch Centrum en Sjaloom Zorg in 2021 wederom rekenen op de Stichting Ondersteunende Diensten. Inzet werd onder andere geleverd op gebieden zoals communicatie, bestuursondersteuning, informatiemanagement en ICT, maar ook facilitair en Kwaliteit & Veiligheid.