Overstap naar een nieuw Enterprise Resource Planning systeem

Overstap naar een nieuw Enterprise Resource Planning systeem

Op 1 januari stapten we over op een nieuw ERPsysteem; AFAS live. Dit systeem verving de bestaande functionaliteiten en bracht ook nieuwe functionaliteiten, zoals de pocket app voor medewerkers. Na wat opstartproblemen zijn we meer en meer het profijt van AFAS gaan ervaren. We werken efficiënter en sneller met één systeem. Komend jaar wordt ingezet op verdere uitbouw en benutting van het systeem.