Accreditatie door Qualicor

Accreditatie door Qualicor

In november ontvingen we de auditoren van Qualicor ontvangen. Zij hebben onze afdelingen, thuiszorgteams en locaties bezocht. Daarbij hebben zij vele gesprekken gevoerd, geobserveerd en documenten gelezen. “CuraMare is een open organisatie en je merkt dat iedereen erg gemotiveerd is”, vertelde een van de auditoren tijdens de terugkoppeling. Deze audit resulteerde in het GOUDEN Qualicor keurmerk voor heel CuraMare, een unicum in de zorg waar we erg trots op zijn!