Raad van Toezicht

De raad van toezicht van CuraMare heeft diverse taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van het toezicht houden op het bestuur en het besturen van CuraMare als organisatie. Zo adviseert de raad van toezicht de raad van bestuur en wordt er toezicht gehouden op het naleven van wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld governancecode. 

Bekijk hier de samenstelling van de Raad van Toezicht