Bestuur, toezicht & medezeggenschap

Stichting CuraMare is een bestuursstichting met aan het hoofd een raad van bestuur. Maar besturen doe je niet alleen. Daarom werkt de raad van bestuur nauw samen met de medische staf, verenigd in de VMS, VMSD, MSB, en diverse inspraak- en adviesorganen. Dat leidde in 2021 tot welkome advisering.

De raad van bestuur

Uiteraard drukte COVID-19 een flinke stempel op de agenda van de raad van bestuur, tijdens alle RvB-vergaderingen werd uitvoerig aandacht besteed aan COVID-19 gerelateerde onderwerpen. Daarnaast stond 2021 voor een groot deel in het teken van het NIAZ Qmentum Global-traject en het behalen van de CuraMare-brede accreditatie in oktober 2021. In de tweede helft van 2021 werd de eerste aanzet gedaan voor uitwerking van de strategie voor de komende jaren.

Daarnaast is met verschillende partijen en de lokale overheid gesproken over de uitdagingen voor de komende jaren op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Voorts is samen met de RvB van het Maasstad Ziekenhuis nagedacht over de bestuursstructuur van Spijkenisse Medisch Centrum (in verband met het vertrek van de bestuurder in december 2021). Besloten is om een nieuwe bestuurder als voorzitter en boegbeeld te benoemen voor Spijkenisse Medisch Centrum, aangevuld met twee leden vanuit de RvB van respectievelijk Het Van Weel-Bethesda en het Maasstad Ziekenhuis.

Bestuur & toezicht

Stichting CuraMare is bestuurder van Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee (ZVGO) en de Stichting Ondersteunende Diensten CuraMare. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichtingen. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Tijdelijke omvorming MT Zorg

Tijdelijke omvorming MT Zorg

In het CuraMare-brede MT Zorg participeren de raad van bestuur, managers van het ziekenhuis en de thuis- en ouderenzorg en vertegenwoordigers van het VMS-bestuur. Afhankelijk van de agenda worden managers van de ondersteunende diensten uitgenodigd. In verband met de focus op COVID-19 is het MT Zorg tot medio 2021 omgevormd tot een COVID-overleg, waarin - naast bovengenoemde deelnemers - de managers van de ondersteunende diensten en voorzitters van de ondernemingsraad plus VAR (Verpleegkundig Advies Raad) participeerden.

Dank voor alle inzet

De leden van de raad van bestuur bezoeken regelmatig locaties en afdelingen, waarbij met medewerkers in gesprek wordt gegaan over onder andere de doelstellingen en uitdagingen van CuraMare voor de komende jaren. Als gevolg van de coronapandemie was dat in 2021 niet altijd mogelijk, maar alternatieven boden uitkomst. Via berichten op intranet en videoboodschappen bedankte de RvB de medewerkers voor hun inzet en stak hen een hart onder de riem in deze voor hen heftige periode.

In aanvulling daarop zijn tijdens de zogenaamde oplaadweken in september diverse ‘verwen- en ontspan’-activiteiten georganiseerd voor en door medewerkers. Ook hier trad de RvB met medewerkers in gesprek.